ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Naše spolupráce funguje bezvadně

Ing. Jan Bachel
a Ing. Petr Novotný
jednatelé projekt1980 s.r.o.

Jmenuji se Jan Bachel a jsem spolumajitelem společnosti projekt1980 s.r.o.
Je to již několik let, co jsem s kamarádem Petrem Novotným dal dohromady tým lidí s cílem vybudovat skvělou architektonicko-projekční kancelář.
Samozřejmě k tomu nestačí jen mít dobrý tým, ale najít i spolehlivé a kvalitní partnery z různých navazujících oborů.
Již v našich začátcích jsme se dostali díky projektu haly pro MEDUSE DESIGN do kontaktu s panem Ing. Plchem a postupem času jsme na mnoha navazujících projektech zjistili, že naše spolupráce funguje bezvadně.
Oba hledíme s optimismem do budoucnosti a snažíme se používat a rozvíjet moderní přístup k technologiím.

Díky tomu, že nám firma GEODEZIE PLCH zajistí kompletní portfolio geodetických služeb, od standardního polohopisného a výškopisného zaměření pro projekty, přes 3D skeny skutečného stavu budov s výstupy do stavebních výkresů až po majetkoprávní servis spojený s katastrem nemovitostí, jako např. prověření a případné upřesnění průběhů vlastnických hranic, můžeme zajistit hladkou a bezproblémovou přípravu i realizaci stavebních zakázek.
Navíc víme, že se můžeme spolehnout, že vše, co potřebujeme, dokážou zajistit včas, samostatně a v požadované kvalitě.
To nám ušetří spoustu času a starostí, což je přece to, co si všichni přejeme, nebo ne?
I díky osobnímu přístupu a nasazení pana Plcha a jeho kolegů určitě neuvažujeme o jiných geodetech a naopak doporučujeme firmu GEODEZIE PLCH všem ostatním.

Jan Bachel a Petr Novotný společnost projekt1980 s.r.o.