ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Ceník

Ceník geodetických prací, cena za zaměření a vytyčení pozemků a staveb

Cena geodetických prací je ovlivněná velkým množství proměnných faktorů. Z toho důvodu oceňujeme každou zakázku samostatně na základě předběžných informací, které získáme ze zadání a požadavků našich klientů. Kromě rozdílných druhů výstupů, chcete-li druhů geodetických prací (např. zaměření pozemku, vytyčení stavby, vytyčení hranic pozemku) má na cenu zakázky vliv zejména:

  • Rozsah zakázky (velikost zaměřovaného území, počet parcel, délka hranic, počet bodů apod.).
  • Druh mapového podkladu v lokalitě (digitální vs. digitalizovaná katastrální mapa).
  • Vlastní náročnost zaměření (intravilán vs. extravilán, rovinatý přehledný pozemek vs. svažitý a členitý apod.).
  • Složitost projektu k přípravě měření a k vlastnímu zpracování.

Především z těchto důvodů nenajdete na těchto stránkách přesný ceník geodetických prací. Ke každé zakázce přistupujeme individuálně, proto nás neváhejte oslovit s dotazem telefonicky, e-mailem nebo přes náš kontaktní formulář.

Kontaktujte nás

Vaše údaje použijeme pouze pro zaslání odpovědi.