ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Kolaudace

Geodetické vytyčení stavby pro kolaudaci / ohlášení dokončené stavby

I když dnes již u staveb do 150 m² zastavěné plochy, tj. běžných rodinných domů, garáží apod., klasické kolaudační řízení neprobíhá, je geometrický plán pro vyznačení budovy do katastru stále nezbytnou dokumentací dokončené stavby pro stavební úřad a podkladem pro zápis budovy do katastru nemovitostí.

Pokud je třeba, zaměříme inženýrské sítě a zhotovíme geodetickou část dokumentace skutečného provedení jak samotné stavby, tak inženýrských sítí.

Nezapomeňte, že součástí dokumentace dokončené stavby je i Protokol o vytyčení prostorové polohy stavby, který měl vyhotovit geodet, který vám stavbu před zahájením vytyčil. Jestliže se náhodou tento dokument někde ztratil, můžeme vám stavbu zaměřit, s projektem porovnat a vystavit náhradní protokol, kde uvedeme skutečnou polohu stavby v porovnání s projektem a případně potvrdíme soulad.

Kontaktujte nás

Vaše údaje použijeme pouze pro zaslání odpovědi.