Kolaudace

Kolaudace / ohlášení dokončené stavby

I když dnes již u běžných menších staveb do 150m zastavěné plochy tj. běžně rodinných domů, garáží apod. klasické kolaudační řízení neprobíhá, je geometrický plán pro vyznačení budovy do katastru stále nezbytnou dokumentací dokončené stavby pro stavební úřad a podkladem pro zápis budovy do katastru nemovitostí.

Pokud je třeba, zaměříme i různé inženýrské sítě a zhotovíme geodetickou část dokumentace skutečného provedení jak samotné stavby, tak inženýrských sítí.

Nezapomeňte, že součástí dokumentace dokončené stavby je i Protokol o vytyčení prostorové polohy stavby, který měl vyhotovit geodet, který vám stavbu před zahájením vytyčil. Jestliže se náhodou tento dokument někde ztratil, můžeme vám stavbu zaměřit, s projektem porovnat a vystavit náhradní protokol, kde uvedeme skutečnou polohu stavby v porovnání s projektem a případně potvrdíme soulad.

Kontaktujte nás

Vaše údaje použijeme pouze pro zaslání odpovědi.