ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Dělení pozemků

Potřebujete rozdělit pozemek? Naši geodeti vám rádi pomohou a zhotoví pro vás geometrický plán pro dělení pozemku.

Jaký je postup při dělení pozemků? Nezbytným předpokladem pro dělení pozemku je souhlas příslušného stavebního úřadu s dělením a scelením pozemků. Pokud ho již máte zajištěn, je to pro nás podklad pro vyhotovení geometrického plánu pro dělení pozemků a plán tedy vyhotovíme podle něj.

Zajistíme dělení pozemku včetně administrativy

Jestliže souhlas s dělením nemáte, je třeba o něj na stavebním úřadě zažádat. To můžete udělat sami nebo můžete celou záležitost přenechat nám. Na osobním setkání bychom dojednali vaše požadavky na dělení pozemků, plnou moc pro zastupování a možnosti zaměření dělení pozemku. Následně provedeme zaměření požadovaného dělení, vyhotovení žádosti pro stavební úřad vč. situačního plánku dělení. Po vydání souhlasu s navrženým dělením vyhotovíme geometrický plán. Po celou dobu aktivně komunikujeme s klientem a informujeme ho o průběhu řízení a prací.

Po dokončení předáváme klientovi vyhotovené originály geometrických plánů, souhlasy stavebního úřadu s dělením a příslušné formuláře pro ohlášení dělení na katastrálním úřadě, které pak případně i za klienta přímo předáme katastrálnímu úřadu k vlastnímu zápisu dělení.

Kontaktujte nás

Vaše údaje použijeme pouze pro zaslání odpovědi.