ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Prodávám/kupuji pozemek

Při koupi nebo prodeji pozemku se neobejdete bez geodeta, pokud se jedná o koupi nebo prodej části parcely. V takovém případě musí být neoddělitelnou součástí kupní smlouvy i geometrický plán pro rozdělení pozemku, který navrhne nový stav vlastnických vztahů v souladu s kupní smlouvou.

Pro vyhotovení takového geometrického plánu je třeba, aby se kupující s prodávajícím dohodli na svých záměrech a sdělili nám svoje požadavky na budoucí rozdělení pozemku. Doporučujeme, aby vlastníci pozemků, které jsou dotčené dělením a scelením, zažádali u místně příslušného stavebního úřadu o Souhlas s dělením a scelením pozemku, bez kterého není možné jakýkoli geometrický plán pro rozdělení nebo změnu hranic pozemku zapsat do katastru nemovitostí. Další postup pak záleží na zadání zakázky. Může se jednat o dvě varianty:

  • Vlastníci ví, kudy povede nová hranice pozemku

V takovém případě zaměříme průběh nové hranice, na kterém se obě strany dohodly, případně hranice osadíme hraničními znaky. Vyhotovíme geometrický plán, ve kterém dostanou nové pozemky nová parcelní čísla, a vypočteme jejich výměry.

  • Vlastníci ví, jakou výměru chtějí prodat/koupit

V tomto případě vyprojektujeme průběh nové hranice předem, aby výsledná výměra nových pozemků odpovídala požadavkům klienta, a tuto novou hranici vytyčíme a označíme v terénu. Následně opět vyhotovíme příslušný geometrický plán.

Doporučujeme vytyčení pozemku

Geometrický plán není třeba vyhotovit, pokud je předmětem prodeje celá parcela. Nicméně podle známého pořekadla „Nekupuj zajíce v pytli“ doporučujeme našim klientům, aby si nechali před transakcí pozemek vytyčit, aby se obě strany mohly v terénu seznámit s průběhem hranic pozemku, a předešly tak případným sporům se sousedy.

Kontaktujte nás

Vaše údaje použijeme pouze pro zaslání odpovědi.