ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Legislativa

Uvědomujeme si, že pro laiky může být složité se v problematice geodetických prací orientovat, a tak přidáváme odkazy na základní zákony. V případě jakýchkoliv problémů se na nás samozřejmě neváhejte obrátit.

Zákon č. 256/2013 Sb. - Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon)

Vyhláška č. 357/2013 Sb. - Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)

Zákon č. 200/1994 Sb. - Zákon o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením

Vyhláška č. 31/1995 Sb. - Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením

Zákon č. 89/2012 Sb. - Zákon občanský zákoník
Zákon č. 183/2006 Sb. - Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Vyhláška č. 499/2006 Sb. - Vyhláška o dokumentaci staveb
Vyhláška č. 501/2006 Sb. - Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území
Vyhláška č. 503/2006 Sb. - Vyhláška o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

Velké množství informací lze nalézt též na stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ČÚZK

Kontaktujte nás

Vaše údaje použijeme pouze pro zaslání odpovědi.