Dokumentace skutečného provedení stavby

Podle vyhlášky č. 499/2006 o dokumentaci staveb je součástí výkresové dokumentace skutečného provedení stavby i geodetická část s číselným a grafickým vyjádřením výsledků zaměření stavby, polohopisem s výškopisnými údaji, měřickými náčrty s číselnými údaji, seznamem souřadnic a výšek, a technickou zprávou podle jiného právního předpisu. (zákon a vyhláška o zeměměřictví)

Naše firma vyhotovuje geodetické části dokumentací veškerých staveb, prostorových i liniových, inženýrských sítí, vodovodů, kanalizací, plynovodů, silových a sdělovacích vedení vč. dokumentací pro správce těchto sítí podle jejich interních směrnic.

Poptat službu

Vaše údaje použijeme pouze pro zaslání odpovědi.