ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Vytyčení vlastnické hranice pozemku

Vytyčení vlastnické hranice pozemku je technický úkon, kterým geodet v terénu vyznačí polohu a tvar hranice pozemku podle původního zaměření geometrického a polohového určení pozemku, podle jeho určení v katastrální mapě, případně podle jiných dostupných podkladů, pokud jsou přesnější. Vytyčení hranic pozemku je doporučeno zejména v těchto případech:

  • před zahájením jakékoli stavby na pozemku, kdy je třeba přesně znát hranice pozemku,
  • při koupi pozemku, abyste nekupovali „zajíce v pytli”,
  • pro předcházení sporům se sousedy o hranice pozemků.

Kvalita (přesnost) vytyčení je do značné míry závislá na dostupných podkladech a druhu katastrální mapy v dané lokalitě. Vytyčení v katastrálních územích s digitální nebo číselnou mapou bývá většinou bezproblémové. V oblastech s mapou digitalizovanou (převedenou z papírové podoby do počítačové) nebo dokonce analogovou (papírovou) mapou bývá pracnější a časově náročnější. Vytyčené lomové body jsou v terénu stabilizovány v souladu s platnou legislativou s ohledem na vyjádření vlastníků hraničním znakem z plastu (geoharponem), ocelovou trubkou, hřebem nebo jinou vhodnou trvalou stabilizací, případně dočasně kolíkem, značkou barvou apod.

Cena za vytyčení hranic pozemku

Vytyčování vlastnických hranic je složitá a komplexní činnost, proto vám vždy přibližný termín a cenu sdělíme až na základě vaší poptávky konkrétního vytyčení.

Poptat službu

Vaše údaje použijeme pouze pro zaslání odpovědi.