ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

DMT - digitální model terénu

Digitální model terénu (DMT) je digitální reprezentace topografie určité části zemského povrchu. Tento model obsahuje informace o nadmořské výšce, reliéfu a tvaru terénu. V naší firmě DMT vytváříme na podkladě 3D skenování povrchu, klasického pozemního geodetického měření, měření pomocí GNSS systémů a nebo pomocí letecké fotogrammetrie z dronu.

Digitální model terénu má různé aplikace v různých odvětvích. V geografických informačních systémech (GIS) se využívá pro analýzy povrchu, tvorbu map, analýzu vodního toku, modelování povodní a další geografické aplikace. V architektuře a stavebnictví se DMT používá pro plánování infrastruktury, návrh terénních úprav, analýzy viditelnosti a simulace výškových úrovní.

Digitální model terénu se skládá z množství bodů s jejich příslušnými nadmořskými výškami. Tyto body jsou organizovány do husté sítě trojúhelníkové sítě podobně jako 3d mesh, která umožňuje vytvořit trojrozměrný povrch. DMT nejčasněji předáváme ve formátu LandXML nebo přímo v DWG formátu a slouží i jako mezistupeň pro výpočty kubatur hmot.

DMT se stává nezbytnou součástí projektování, plánování a analýz v mnoha odvětvích a pomáhá optimalizovat rozhodování a dosáhnout lepších výsledků.

Poptat službu

Vaše údaje použijeme pouze pro zaslání odpovědi.