ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Doporučujeme firmu GEODEZIE PLCH s.r.o.

Mgr. Pavel Kraus vedoucí odboru

Spolupráci s firmou GEODEZIE PLCH s.r.o. jsme zahájili v roce 2023 v rámci zakázky na skenování a pasportizaci objektu kulturního domu Borovina.
Vzhledem k tomu, že v objektu došlo v průběhu let k různým přestavbám a úpravám, nechali jsme stavbu digitálně přeměřit, protože jsme se nechtěli spoléhat pouze na původní projektovou dokumentaci objektu.
Díky digitálnímu zaměření budou mít projektanti přesný podklad veškerých stavebních konstrukcí pro rekonstrukci objektu a minimalizují se tak případné budoucí zásahy do projektové dokumentace v důsledku skrytých konstrukcí, přizdívek apod.
Oceňujeme osobní přístup pana Ing. Plcha, flexibilitu a včasné dodání kvalitně zpracované zakázky.
Na základě dobrých zkušeností doporučujeme firmu GEODEZIE PLCH s.r.o. pro provádění digitálního zaměření staveb.

Mgr. Pavel Kraus
vedoucí odboru
Odbor správy majetku a investic města