ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Kubatury (objemy) hmot

Výpočet kubatury hmot pomocí Digitálního modelu terénu (DMT) a 3D skenování umožňuje přesně měřit objem a kubaturu hmot v prostoru. Tato kombinace technologií je užitečná při plánování, návrhu a stavebních projektech, zejména v oblastech jako těžba surovin, zemědělství, terénní úpravy a výkopové práce.

Pro výpočet kubatury hmot se nejprve provede 3D skenování daného prostoru, což zahrnuje zachycení geometrických informací a detailů terénu a objektů pomocí 3D skeneru. Tím se získá kompletní digitální reprezentace prostoru.

Poté se použije Digitální model terénu (DMT), který je založen na skenovaných datech, a poskytuje přesné informace o nadmořských výškách, reliéfu a topografii prostoru. DMT je vytvořen ze sítě bodů s příslušnými výškami a umožňuje přesně měřit objemy hmot.

Výpočet kubatury hmot se provádí porovnáním výšek bodů v Digitálním modelu terénu. Například při těžbě surovin se měří rozdíly v nadmořských výškách mezi původním terénem a požadovanou úrovní terénu po těžbě. Tyto rozdíly v nadmořských výškách se kombinují s plochami jednotlivých úseků a výpočetem integrálního objemu se získá kubatura hmoty, která byla odstraněna nebo přidána.

Výpočet kubatury hmot pomocí DMT a 3D skenování poskytuje přesnější výsledky než tradiční metody, které se spoléhají na odhady a aproximace. Tím se minimalizuje chybovost a umožňuje přesnější plánování, odhad nákladů a optimalizace pracovních postupů.

Tato kombinace technologií je výhodná nejen pro těžební a stavební průmysl, ale také pro oblasti, jako je územní plánování, navrhování zahrad, terénní úpravy veřejných prostorů a dalších oblastí, které vyžadují přesný výpočet kubatury hmot v prostoru.

Poptat službu

Vaše údaje použijeme pouze pro zaslání odpovědi.