ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

3D laserové skenování

3D laserové skenování je moderní technika sběru dat, která umožňuje vytvoření přesného a podrobného 3D modelu objektů nebo prostoru. Principem je použití laserového paprsku, který je zaměřen na povrch skenovaného objektu a měří vzdálenost mezi laserovým skenerem a povrchem objektu. Tímto způsobem jsou získávány tisíce nebo miliony bodů dat, které tvoří 3D reprezentaci objektu ve formě mračna bodů neboli pointcloudu

Hlavní výhody 3D laserového skenování oproti konvenčním měřickým metodám jsou:

Přesnost a podrobnost: 3D laserový skener je schopen zachytit velké množství bodů dat s vysokou přesností. To umožňuje vytvořit detailní a přesný model objektu nebo prostoru s věrností až na milimetrovou úroveň.

Rychlost a efektivita: Díky rychlému snímání laserovým paprskem je 3D laserové skenování mnohem rychlejší než tradiční metody, jako je ruční měření. Skenování objektu může probíhat ve velmi krátkém čase, což vede ke zvýšení produktivity a efektivity práce.

Bezkontaktní metoda: Laserové skenování je bezkontaktní metoda, což znamená, že není nutné fyzicky přicházet do kontaktu s měřeným objektem. Toto je velmi výhodné při skenování křehkých, historických nebo cenných objektů, které by mohly být poškozeny při tradičním měření.

Široká škála aplikací: 3D laserové skenování se používá v mnoha odvětvích, včetně architektury, stavebnictví, průmyslu, kulturního dědictví, geodézie a dalších. Jeho využití je rozmanité a umožňuje detailní a přesné měření objektů různých tvarů a velikostí.

Možnost rekonstrukce a analýzy: Díky 3D datům získaným laserovým skenováním je možné provádět další analýzy a rekonstrukce objektů. Například lze vytvořit digitální modely pro vizualizace, simulace nebo kontrolu deformací a změn v čase.

Celkově lze říci, že 3D laserové skenování přináší významné výhody ve srovnání s tradičními měřickými metodami. Kombinuje přesnost, rychlost, efektivitu a bezkontaktní přístup. Všechny tyto faktory ve výsledku přispívají k výrazně vyšší spolehlivosti a přesnosti projektů, které na podkladě dat z laserového skenování vznikají a nakonec tedy i ke snížení nákladů na projektování a následné provádění staveb.

Poptat službu

Vaše údaje použijeme pouze pro zaslání odpovědi.