ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

3D BIM model

Tvorba 3D BIM (Building Information Modeling) modelů staveb pomocí 3D skenování je inovativní a efektivní přístup k digitalizaci a dokumentaci stavebních projektů. Tato metoda kombinuje výhody 3D skenování, které zachycuje přesné geometrické informace o existující stavbě, s výhodami BIM, které umožňují centralizovanou správu dat a informací o stavbě.

Proces tvorby 3D BIM modelů staveb pomocí 3D skenování začíná skenováním fyzického objektu pomocí 3D skeneru. Skener zachytává povrchy, tvary, detaily a prostorovou informaci o stavbě. Tyto údaje jsou následně zpracovány a převedeny na digitální podobu v podobě 3D modelu, který přesně reprezentuje geometrii a topologii stavby. Pro vytváření BIM modelů staveb se nejčastěji používají programy ArchiCAD nebo Revit, pokud stačí pouze 3D model bez BIM prvků, lze použít i SketchUp.

Poté se do 3D BIM modelu integrují další informace, jako jsou technické specifikace, materiály, rozmístění systémů, konstrukční prvky, elektrické a vodovodní sítě a další relevantní data o stavbě. Tyto informace jsou získány prostřednictvím dalších zdrojů, jako jsou stavební plány, technické výkresy, specifikace výrobků a dodavatelé.

Výsledkem je 3D BIM model, který poskytuje komplexní a přesné zobrazení stavebního objektu. Tento model slouží jako digitální dvojče skutečné stavby a obsahuje veškeré relevantní informace, které jsou nezbytné pro plánování, projektování, výstavbu a správu stavby.

Výhody tvorby 3D BIM modelů staveb pomocí 3D skenování jsou mnohostranné. Získaný model přesně zachycuje existující stav stavby, což umožňuje identifikaci problémů a kolizí již v raných fázích projektu a minimalizaci rizika. BIM model umožňuje také lepší koordinaci mezi různými odbornými disciplínami, transparentnost dat a snížení chyb při návrhu a výstavbě. Dále umožňuje efektivnější správu a údržbu stavby po dokončení.

Tvorba 3D BIM modelů staveb pomocí 3D skenování přináší významné vylepšení v přesnosti, komplexnosti a efektivitě stavebního procesu. Tato metoda umožňuje zlepšit spolupráci mezi projektanty, stavebními firmami a správci nemovitostí, což vede k lepšímu výsledku a nižším nákladům na stavební projekty.

Poptat službu

Vaše údaje použijeme pouze pro zaslání odpovědi.