ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Pasport stavby

Pasport stavby je dokument, který obsahuje informace o stavbě v požadované podrobnosti, získané prostřednictvím 3D skenování nebo klasickým měřením rozměrů a polohy. Tento dokument slouží jako záznam o stavebním objektu, který poskytuje přesné a kompletní informace a slouží často jako náhrada dřívější nepřesné nebo ztracené stavební dokumentace.

V širším slova smyslu pasport stavby zahrnuje geometrické informace o stavbě. To zahrnuje měření rozměrů, tvarů, výšek, sklonů, deformací a dalších geometrických parametrů. Tyto informace jsou v pasportu stavby prezentovány často pomocí 2D stavebních výkresů. Dále obsahuje informace o stavebním stavu, jakými jsou například stáří stavby, druhy materiálů z nichž je stavba postavena nebo historie renovací. Tyto informace mohou být doplněny o fotografie, poznámky a dokumentaci týkající se prováděných prací a údržby. Pasport stavby může obsahovat technické informace o stavebních systémech, zařízeních a infrastruktuře. To může zahrnovat elektroinstalace, vodoinstalace, vytápění, ventilace, požární systémy, komunikační sítě a další. Tento údaje pomáhají správcům a údržbářům při monitorování a správě technických zařízení.

V naší společnosti nejčastěji vyhotovujeme jednodušší pasporty staveb zejména k účelům doložení chybějící stavební dokumentace k existujícím stavbám, které je třeba legalizovat. Nebo slouží jako podklad pro jinou projektovou činnost. Pokud se ale má jednat o dokument, který bude v budoucnu sloužit výhradně pro další zpracování architektem nebo projektantem, nazýváme tuto činnost digitalizace stavby.

Poptat službu

Vaše údaje použijeme pouze pro zaslání odpovědi.