ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

CAD (2D) stavební výkresy

Tvorba 2D výkresové dokumentace staveb na základě 3D skenování je proces, při kterém se využívá digitální trojrozměrný model (3D model) získaný ze skenování a převádí se na 2D výkresy ve formátu CAD (Computer-Aided Design), např. do formátu AutoCAD DWG.

Po provedení 3D skenování stavby se získají detailní informace o geometrii a tvaru objektu ve formě mračna bodů pomocí specializovaného softwaru pro zpracování dat ze skeneru.

Následně se přistupuje k tvorbě 2D výkresů na podkladě mračna bodů. Tento proces obvykle zahrnuje několik kroků:

Pomocí software pro zpracování mračen bodů vytvoříme vhodné řezy mračnem jako jsou půdorysy a svislé řezy. Následuje zpracování v CAD softwaru, kdy z řezů vytváříme stavební výkresy.

Na 2D výkresy se přidávají rozměry, měřítka a anotace, popisy oken a dveří, zařizovací předměty apod.

Dokončením výkresů vzniká kompletní dokumentace stavby, která zahrnuje všechny relevantní výkresy - půdorysy, řezy a pohledy. Tato dokumentace slouží jako základ pro plánování, výstavbu, renovace a údržbu staveb, architektům a projektantům.

Tvorba 2D výkresové dokumentace staveb na podkladě 3D skenování umožňuje přesně zachytit geometrii a detaily stavby a převést je do formátu, který je vhodný pro další využití v projektování, stavebních pracích a správě nemovitostí.

Poptat službu

Vaše údaje použijeme pouze pro zaslání odpovědi.