ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Účelová mapa pozemku

Účelová mapa, podklad pro projekt (polohopis, výškopis), se zpravidla vyhotovuje pro potřeby projektanta při přípravě a projektování staveb.

Podklad pro projekt je účelová mapa obsahující zákres polohopisu druhy povrchů, stavby, budovy, oplocení, stromy, nadzemní i podzemní inženýrské sítě (vedení NN a VN, vodovod, kanalizace, plynovod, atd.) a výškopisu výškově zaměřené body pro vytvoření 3D modelu daného území s výškovými kótami, popřípadě doplněné vrstevnicemi nebo technickými šrafami. Oboje může být doplněno i zákresem katastrální mapy. Jednotlivé prvky polohopisu a podrobnosti jsou volené na základě požadavku zákazníka.

Předávaná dokumentace obsahuje technickou zprávu, seznam souřadnic v souřadnicovém systému S­JTSK a výškovém systému BpV, tisk účelové mapy v požadovaném měřítku a CD s digitálními soubory. Mapy jsou zpracovány ve vektorových formátech DGN pro Microstation a DXF a DWG pro Autocad, doplnění o seznamy souřadnic nebo soubory povinných spojnic.

Termín vyhotovení bývá u malých rozsahů, např. pro projekt rodinného domu, do 5 dnů.

Poptat službu

Vaše údaje použijeme pouze pro zaslání odpovědi.